DEN HAAG - De zaterdag benoemde informateur Lubbers voert maandag gesprekken met alle fractieleiders in de Tweede Kamer, maar begint om negen uur met voorzitter Yvonne Timmerman-Buck, voorzitter van de Eerste Kamer en vervolgens Frans Weisglas, voorzitter van de Tweede Kamer.

Lubbers moet een kabinet voorbereiden van CDA en VVD, nadat D66 vorige week de samenwerking verbrak met deze twee partijen. De informateur hoopt dat binnen twee weken een nieuw kabinet gevormd kan worden, dat op Prinsjesdag met een begroting komt die aansluit op de doelstellingen van het huidige demissionaire kabinet. Daarna kunnen de Nederlanders, in november, naar de stembus.

Verhagen

In de loop van de morgen ontvangt Lubbers CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen, die gepleit heeft voor een kabinet van zijn partij met de VVD. Rond het middaguur is Mark Rutte, de fractieleider van de VVD aan de beurt, die verder wil met het CDA.

Van As

's Middags praat Lubbers onder meer LPF-fractieleider Gerard van As, van wie verwacht wordt dat hij belangrijke voorstellen van het nieuw te vormen kabinet aan een meerderheid zal helpen.

Van der Laan

Ook praat Lubbers dan met Lousewies van der Laan, de fractieleider van D66, die gezegd heeft de economische hervormingen van het huidige kabinet te blijven steunen, maar die het niet eens is met het beleid van Rita Verdonk, de VVD minister van vreemdelingenbeid en integratie.