DEN HAAG - CDA en VVD waren nadat een door D66 gesteunde motie van afkeuring was ingediend tegen VVD-minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) "vast van plan" om tot de verkiezingen in mei door te regeren met steun van de LPF. Dat heeft D66-leider Alexander Pechtold gezegd tegen NRC Handelsblad.

In het zaterdag gepubliceerde vraaggesprek zegt Pechtold dat hem dit duidelijk werd tijdens de vergadering van de ministerraad over de crisis afgelopen donderdag. Hij zag sms-jes en hoorde telefoongesprekken die hierover gingen.

Volgens Pechtold hebben CDA en VVD niets gedaan om er met D66 uit te komen. "Er was een pijnlijke stilte, er werd geen enkele poging gedaan door de coalitiepartners om tot een oplossing te komen."

Alternatief

Over het door hem vastgestelde gebrek aan bereidheid om er alsnog met D66 uit te komen, zegt Pechtold: "Kennelijk was er al lange tijd een alternatief met LPF. Kennelijk wilde men al niet langer afhankelijk zijn van de steun van D66."

Nonsens

In dezelfde krant noemt CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen deze suggestie van Pechtold "volstrekt nonsens". "Wij wilde gewoon door, ik heb ze er toch niet uitgeduwd? Als je dat denkt, dan sta je niet in de realiteit", aldus Verhagen.

Buitenlandse media

Grote kranten in het buitenland zijn het erover eens wie de meeste schuld heeft aan de val van het tweede kabinet-Balkenende: D66. De kleinste regeringsfractie wordt ervan beschuldigd de affaire rond het paspoort van Ayaan Hirsi Ali en het optreden van minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk (VVD) te gebruiken voor eigen gewin.

Die Welt

Het Duitse Die Welt spreekt van een tactische manoeuvre van D66 om de kiezersgunst te herwinnen. De krant stelt dat fractievoorzitter Lousewies van der Laan de minister heeft gebruikt om de partij weer gezicht te geven. Het is volgens de krant echter nog maar de vraag of het de 'zwalkende' partij lukt de kiezers te overtuigen.

Balkenende 2,5

De Vlaamse krant De Standaard kopt dat Nederland zich na het kabinet-Balkenende 1 en het kabinet-Balkenende 2 nu opmaakt voor het kabinet-Balkenende 2,5. Daarmee wordt gedoeld op de wens van CDA en VVD om nog even door te regeren.

Het dagblad spreekt over een rebelse Lousewies die weer dwars ligt. Politicoloog Gerrit Voerman zegt in de krant dat 'D66 al te vaak heeft geblaft zonder te bijten'. De partij dreigde eerder uit het kabinet te stappen als de missie naar Uruzgan zou doorgaan. "Nu moest het dan maar", oordeelt Voerman.

Kleine partij

De Engelse dagbladen The Times en The Guardian en de Franse krant Le Monde richten zich voornamelijk op de feitelijke gebeurtenissen en wagen zich niet aan stoutmoedige uitspraken. The Times en Le Monde stellen wel vast dat het kabinet is gestruikeld over de zaak-Hirsi Ali. De 'kleine partij D66' heeft volgens The Times het kabinet geen keuze gelaten door het opstappen van haar twee ministers en staatssecretaris.