DEN HAAG - De meerderheid van de Tweede Kamer heeft het kabinet dinsdag opgeroepen de jacht op vossen, kraaien en kauwen weer mogelijk te maken. De Kamer vindt dat deze dieren veel te veel schade toebrengen aan landbouwgewassen en een te grote bedreiging zijn voor weidevogels als de kievit en grutto.

Sinds de invoering van de flora- en faunawet op 1 april van dit jaar is de jacht op vossen en kraaiachtigen verboden. Jagers die ze toch willen bestrijden kunnen bij de provincie een ontheffing aanvragen, die alleen wordt verstrekt als is aangetoond dat de beesten landbouwgewassen beschadigen.

De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dit te omslachtig en wil dat de wet wordt aangepast, zodat in het hele land de jacht weer onvoorwaardelijk mogelijk is.

CDA-Tweede-Kamerlid Schreijer-Pierik kreeg voor dit voorstel steun van LPF, VVD, SGP, Leefbaar Nederland en de Groep De Jong. Natuurbeschermers zijn mordicus tegen verruiming van de jachtmogelijkheden. Boeren zijn warm voorstander. Het kabinet komt binnenkort met een reactie.