DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt donderdagmorgen een spoeddebat met het kabinet over de problemen rond de totstandkoming van een sociaal akkoord. Het initiatief van GroenLinks-leider Rosenmöller kreeg dinsdag brede steun van de andere fracties. Het debat wordt gevoerd met premier Balkenende en de ministers De Geus (Sociale Zaken) en Hoogervorst (Financiën).

De FNV haalde maandag een streep door meerjarenafspraken tussen het kabinet en de sociale partners, die als doel hadden de economie uit het slop te halen. De FNV kon zich niet vinden in de plannen voor de WAO.

Het kabinet bezweek voor de FNV en grijpt nu terug op een kortdurend beperkter sociaal akkoord voor alleen 2003. Dat voorziet in afspraken over loonmatiging, lastenverlichting voor werkgevers en werknemers, spaarloon, gesubsidieerde arbeid en pensioenen.

Het 'njet' van de FNV en de draai van het kabinet vielen bij het CNV en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland helemaal verkeerd. Het CNV heeft uit onvrede elk overleg voorlopig opgeschort.

De Geus had liever langetermijnafspraken gemaakt, maar volgens hem kan een eenjarig akkoord ook leiden tot "een trendbreuk" in de economie. Voor de werkgelegenheid was het wel veel beter geweest om voor meerdere jaren tot overeenstemming te komen.

De Geus zal de werkgevers- en werknemersorganisaties in een brief duidelijk maken wat het beperktere akkoord precies omvat. Hij gaat ze vragen of ze "de deal over loonmatiging" ook daadwerkelijk kunnen waarmaken.