MAASTRICHT - De waterstanden in de Maas bij Borgharen hebben dinsdag rond het middaguur hun hoogste punt bereikt. Rijkswaterstaat (RWS) verwachtte maandag nog dat de hoogste stand rond 01.00 uur dinsdag zou worden bereikt en het Maaswater daarna zou gaan dalen. De waarschuwing voor hoogwater blijft daarom voorlopig van kracht.

Rond 12.00 uur dinsdag bereikte het waterpeil bij Borgharen ,20 meter, bij een afvoer van 1600 kubieke meter per seconde. RWS verwacht een geleidelijke daling bij Borgharen. Stroomafwaarts blijft de Maas dan nog wel even stijgen.

Het waterschap Roer en Overmaas in Sittard ziet geen reden voor extra voorzorgen, bovenop de maandag al getroffen maatregelen. In vier dorpen zijn pompen ingezet. Beken met afsluiters zijn gesloten om terugstromen van Maaswater de beek in, te voorkomen.

Het waterschap Peel en Maasvallei in Venlo heeft schotten, bestaande uit aluminium balken, klaargezet bij de wegen over kades. Dat is onder meer het geval bij Venlo, Blerick, Arcen, Neer en Baarlo. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de waterstanden bekijkt het schap of de schotten moeten worden geplaatst. Het schap heeft de keersluis bij Mook gesloten. Dinsdagmiddag stelt het pompen in werking in de Springbeek bij Hout-Blerick.