HAARLEM - De initiatiefnemers van het eerste nationale Legionella Symposium, dat vrijdag in Haarlem wordt gehouden, pleiten voor een landelijk Centrum voor Legionella Bestrijding. De uitvoering van de nieuwe Waterleidingwet, die is gericht op preventie van legionella, gaat miljarden kosten. De initiatiefnemers van het symposium vinden dat beleid van minister Pronk (Milieu) onnodig duur en niet efficiënt.

Een landelijk Centrum voor Legionella Bestrijding kan zich bezighouden met de opsporing van de bron van de bacterie in Nederland. Ook kan zo'n centrum een stammenbank aanleggen. Er bestaan namelijk veel verschillende soorten van de bacterie, van onschuldig tot agressief. Verder kan het centrum een registratiesysteem opzetten van potentiële bronnen en epidemiologisch onderzoek doen.

"Alleen dan kunnen we in de toekomst legionella effectief bestrijden in Nederland", vinden de pleitbezorgers. Dat zijn het Streeklaboratorium Haarlem en de GGD Zuid-Kennemerland. Beide instellingen hebben veel kennis en ervaring opgedaan over de bacterie. Daar waren ze al mee bezig voor de epidemie in Bovenkarspel.

Bij slechts 8 procent van de legionellapatiënten in Nederland wordt op dit moment de bron van de besmetting achterhaald. Opsporing hiervan is van groot belang. In het verleden zijn namelijk bronnen ontdekt die soms meer dan tien jaar onopgemerkt tientallen slachtoffers hebben gemaakt.

Goede registratie

Een bron die wordt ontdekt, levert een schat aan informatie op. Zo kunnen riskante kenmerken van een installatie in kaart worden gebracht. Een goede registratie en uitwisseling van patiënteninformatie is de basis om bronnen op te sporen. In Europees verband bestaat al een dergelijk centrum dat dit doet.

Op dit moment zijn verschillende partijen betrokken bij een uitbraak van de legionellabacterie waarbij mensen besmet zijn geraakt, zoals onder meer specialisten in ziekenhuizen, het streeklaboratorium en de GGD. Omdat geen van de partijen de regie voert, blijven belangrijke onderzoeksgegevens vaak liggen.

Topje van de ijsberg

Jaarlijks worden in Nederland tweehonderd gevallen van legionella gemeld. Voor de uitbraak in Bovenkarspel waren dat er nog 45 per jaar. Volgens onderzoekers is dit slechts het topje van de ijsberg.

/NIEUWS'Regels voor legionellapreventie onrealistisch'