BAGDAD - Een zoon van Saddam Hussein, Uday, heeft het Iraakse parlement dinsdag opgeroepen de VN-resolutie over de vernietiging van alle massavernietigingswapens te accepteren. "We zouden als een nationale assemblee de VN-resuolutie moeten aanvaarden", aldus Uday in een brief aan het parlement".

Het Iraakse parlement hervatte dinsdag het overleg over de resolutie. Bagdad moet uiterlijk voor 15 november de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties laten weten of het land de resolutie accepteert.

De commissie voor Buitenlandse Zaken van het parlement adviseerde president Saddam Hussein maandag niet in te stemmen met de jongste resolutie van de Veiligheidsraad over de terugkeer van wapeninspecteurs in Irak.

De commissievoorzitter adviseerde het parlement verder het over te laten aan de Revolutionaire Raad, die wordt geleid door president Hussein, "de passende beslissing te nemen om het Iraakse volk, zijn onafhankelijkheid en waardigheid te beschermen", zo zei hij maandag.