AMSTERDAM - De Tweede Kamer bespreekt woensdag de initiatiefnota 'gratis openbaar vervoer'. Dit plan voor gratis openbaar vervoer is ingediend door PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma. In de nota worden voorstellen gedaan om bepaalde doelgroepen gratis met het openbaar vervoer te laten reizen.

Minister van Verkeer Karla Peijs (CDA) kwam in mei met een plan om forensen die reizen op trajecten waar vaak files staan, gratis of goedkoper te laten reizen met trein, bus, tram of metro. Ook wil ze mbo-scholieren zonder ov-kaart die ver van school wonen extra korting op het openbaar vervoer geven.

In de nota stelt Dijksma onder meer voor het openbaar vervoer gratis te maken voor werkzoekenden, ouderen, gehandicapten en mbo-scholieren van 16 en 17 jaar. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder files komen, dat de maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten verbetert en het voor werkzoekenden gemakkelijker wordt zich te verplaatsen.