DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) stelt 50 miljoen euro extra beschikbaar voor de voor- en naschoolse opvang. Alle basisscholen krijgen een vast bedrag en een bedrag per leerling. Van der Hoeven heeft dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

Met die eenmalige bijdrage kan op iedere basisschool een medewerker een jaar lang ongeveer vijf uur per week de coördinerende werkzaamheden voor de opvang verrichten. De bijdrage geldt voor het schooljaar 2006-2007.

Scholen moeten zich vanaf 1 januari 2007 voorbereiden op de invoering van de opvang. Dat betekent dat ze moeten inventariseren wat ouders willen. Vanaf het schooljaar 2007-2008 moeten scholen deze opvang aanbieden. Scholen die dat willen, kunnen nu al starten. De school verzorgt dit alleen als ouders dat wensen.