BAGDAD - Het parlement van Irak is maandagavond weer bijeengekomen om te praten over jongste resolutie van de Veiligheidsraad. De Iraakse leider Saddam Hoessein had de afgevaardigden zondag al bijeengeroepen.

De volksvertegenwoordigers moeten "hun positie over de resolutie bepalen en daarna advies uitbrengen aan de Revolutionaire Raad van Hoessein zelf", zo heeft een parlementariër gemeld.

In feite heeft het parlement in Irak geen macht. Hoessein en enkele adviseurs nemen alle belangrijke beslissingen. Irak moet officiëel voor vrijdagmiddag 15 november laten weten of het al dan niet meewerkt aan uitvoering van de VN-resolutie. Waarnemers gaan er van uit dat Irak de resolutie zal accepteren.