GOUDA - Vrouwen mogen lid worden van de SGP. Een ruime meerderheid van de afgevaardigden op de partijvergadering in Gouda steunde zaterdag het voorstel van het hoofdbestuur vrouwen de mogelijkheid te geven lid te worden.

Van de aanwezigen was 73 procent voor en 27 procent tegen, aldus een woordvoerder van de SGP. Maar politieke functies als Kamerlid of wethouder blijven voorbehouden aan mannen.

Subsidie

Vorig jaar verloor de christelijke partij haar overheidssubsidie na een uitspraak van de rechter in een proefproces dat was aangespannen door het proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven andere maatschappelijke organisatie. De overheid kon geen subsidie geven aan een partij waarvan vrouwen geen lid mochten worden. De uitspraak bracht de discussie binnen de partij in een stroomversnelling.

SGP-jongeren opgelucht

De SGP-jongeren zijn 'opgelucht' nu een duidelijke meerderheid van de SGP-leden zich achter de voorstellen van de moederpartij heeft geschaard. Aan de vele vrouwelijke leden binnen de SGP-jongeren kan nu de mogelijkheid worden geboden door te stromen naar de partij.

Nu het dossier 'vrouwenstandpunt' is afgerond, kan volgens de jongerenpartij alle energie worden gestoken in de verkiezingscampagne voor een derde zetel in de Tweede Kamer.