DEN HAAG - Een ruime meerderheid van de kiesverenigingen van de SGP steunt het voorstel om vrouwen de mogelijkheid te geven lid te worden van de christelijke partij. Dat meldt het Reformatisch Dagblad vrijdag na een rondgang langs de circa 220 kiesverenigingen van de SGP.

De krant verwacht dat het voorstel van het SGP-hoofdbestuur zaterdag tijdens een partijvergadering in Gouda wordt aangenomen met circa 70 tot 75 procent van de stemmen. Het voorstel om de statuten ten aanzien van vrouwen te wijzigen, heeft minimaal twee derde van de stemmen nodig om te worden aangenomen.

Meestemmen

Als dat gebeurt, kunnen vrouwen binnenkort lid worden van de SGP, binnen de partij discussiëren, meestemmen en in plaatselijke besturen worden gekozen. Zij kunnen echter geen voorzitter van een kiesvereniging worden en komen niet in aanmerking voor een plek in een gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste of Tweede Kamer.

ChristenUnie

Het voorstel plaatselijke kiesverenigingen meer ruimte te geven om samen te werken met de ChristenUnie, ook als deze partij vrouwen op de kieslijst zet, kan ook rekenen op veel steun binnen de SGP.

Verwachting

Het Reformatorisch Dagblad verwacht dat acht van de tien SGP'ers zaterdag voor dit voorstel zullen stemmen en omdat het hier niet om een statutenwijziging gaat, is 51 procent van de stemmen voldoende.