DEN HAAG - Het kabinet wil de overlast te lijf gaan die een "te grote groep" Marokkaanse probleemjongeren veroorzaakt. Aanleiding daarvoor zijn incidenten in stadswijken waarbij Marokkaanse jongeren betrokken waren.

Het kabinet maakt zich zorgen om dit "hardnekkige" probleem, waar het imago en toekomstperspectief van de hele Marokkaanse gemeenschap onder lijdt. De insteek is om de achterstandspositie aan te pakken en tegen te gaan dat deze jongeren zich afkeren van de samenleving.

Al eerder werd bekend dat burgemeesters en officieren van justitie meer bevoegdheden krijgen op te treden tegen overlastgevenden op straat. Het gaat om situaties waarin de jongeren niet strafbaar zijn, maar zich afschrikwekkend gedragen.

'Gedragsaanwijzing'

Zij kunnen een 'gedragsaanwijzing' krijgen. Dat kan een meldingsplicht zijn, een verplichte begeleiding of een contactverbod. De aanwijzing is geen straf, maar moet de verstoring van de openbare orde tegengaan.

Vier ministers hebben een aantal maatregelen bedacht op het gebied van school, werk, wijken, woonsituatie, veiligheid en discriminatie. Die moeten het toekomstperspectief verbeteren. Dat schrijven de ministers Johan Remkes (Binnenlandse Zaken), Alexander Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing), Rita Verdonk (Integratie) en Piet Hein Donner (Justitie) vrijdag aan de Kamer.

Ook initiatieven vanuit de Marokkaanse gemeenschap zelf worden gestimuleerd en ondersteund. Niet alleen de Marokkaanse kinderen maar ook de ouders hebben volgens het kabinet moeite met de opvoeding tussen twee culturen.

Het kabinet wil de ouders helpen met het uitdragen van de Nederlandse waarden en normen. Daarbij gaat het onder meer om praktische opvoedingsondersteuning. Jeugd- en welzijnswerkers moeten vroegtijdig signaleren als het misloopt.

Werkloosheid

Extra geld is er om de onderwijspositie te verbeteren en werkloosheid terug te dringen. Dat gebeurt door de verlenging van de leerplicht, mentoring en coaching en door de ouders meer erbij te betrekken. Dit jaar is daarvoor 81 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 268 miljoen euro per jaar vanaf 2010.

Verder trekt het kabinet nog 25 miljoen euro uit om de leefbaarheid en veiligheid van probleemwijken te vergroten. Ook is er extra geld om het netwerk van Anti-Discriminatiebureaus uit te breiden.