DEN HAAG - De Nederlandse economie loopt voorop in Europa, maar premier Jan Peter Balkenende snapt niet waarom hij daarvoor van de oppositie in de Tweede Kamer geen waardering krijgt.

"Collega's in Europa vragen me: 'wat is er aan de hand in Nederland, jullie lopen weer voorop'. Van Europese collega's krijg ik waardering, hier in het parlement is alleen maar gezeur", klaagde Balkenende donderdag tijdens het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Daarin legt het kabinet verantwoording af over de prestaties van het afgelopen jaar.

Balkenende wees erop dat de hervormingen in de zorg en sociale zekerheid noodzakelijk waren en inmiddels hun vruchten afwerpen. "We staan er beter voor. Ik ben trots op wat is bereikt."

Jeugdwerkloosheid

De oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks wezen het kabinet erop dat bijvoorbeeld bij de jeugdwerkloosheid de situatie is verslechterd. De SP hield Balkenende voor dat het economische dal waarin Nederland enkele jaren verkeerde, dieper was door het kabinetsbeleid.

Groei

De premier erkende dat 2005 een lastig jaar was, maar wees erop dat ons land er op terreinen als de arbeidsmarkt, werkgelegenheid, economische groei, overheidsfinanciën, koopkracht en onderwijs veel beter voor staat. Ook de wachtlijsten in de gezondheidszorg nemen af, aldus Balkenende. "Er is een gezonde basis gelegd voor het opvangen van de toenemende kosten van de vergrijzing."