DEN HAAG - Scholen moeten alle leerlingen aannemen, ook als deze de grondslag of identiteit van de school niet erkennen. Dat vindt een meerderheid van de Nederlanders, blijkt uit de onderwijsmeter, een jaarlijkse peiling over wat Nederlanders belangrijk vinden in het onderwijs. Twee derde van de ondervraagden is voor een acceptatieplicht voor scholen, ook voor bijzondere scholen.

De onderwijsmeter moet nog verschijnen, maar onderwijsminister Maria van der Hoeven lichtte woensdag in haar wekelijkse weblog alvast een tipje van de sluier op. Zelf is ze tegen een acceptatieplicht. Deze tast de vrijheid van onderwijs aan, vindt ze.

Volgens haar komt het bovendien maar zelden voor dat een school leerlingen weigert. PvdA, SP, GroenLinks en coalitiepartner D66 kwamen vorig jaar met een wetsvoorstel dat een acceptatieplicht regelt.

Van der Hoeven schrijft zich zorgen te maken over de houding van Nederlanders tegenover moslimscholen. Vier van de tien ouders zegt dat deze net zoveel bestaansrecht hebben als andere bijzondere scholen. Een jaar geleden was nog bijna de helft van de ondervraagden deze mening toegedaan.