DEN HAAG - Bijna 21.500 mensen hebben zich geschaard achter de actie tegen de nieuwe inburgeringswet van minister Rita Verdonk (Integratie). Dat heeft actiecoördinator Mustafa Ayranci dinsdag gezegd.

De tegenstanders vinden het wetsvoorstel discriminerend en willen dat de Tweede Kamer de verplichtingen eruit haalt. Volgens Ayranci komen de mensen die de actie steunen uit alle gelederen van de samenleving. "We zijn niet tegen inburgering, maar vooral tegen de dwang die erbij komt."

Ophoesten

Verdonk wil migranten tussen de zestien en zestig jaar verplichten binnen vijf jaar een inburgeringsexamen te halen, ook al zijn ze inmiddels tot Nederlander genaturaliseerd. Een paar groepen krijgen een gratis aanbod via de gemeente, maar anderen moeten de cursus en het examen zelf ophoesten. Dat kost duizenden euro's.

Volgens actiecoördinator Ayranci is het discriminerend om deze plicht en kosten wel op te leggen aan allochtonen en niet aan de vele analfabete autochtonen. Bovendien zal dwang de integratie niet bevorderen, integendeel, denkt Ayranci. Hij wijst erop dat de minderhedengroeperingen al dertig jaar lang taalcursussen organiseren en dat de overheid en het bedrijfsleven daar lakser in waren.

Wilhelmus

Voorzitter Theo Chang van het samenwerkingsverband van minderheden (LOM) en FNV-voorzitter Agnes Jongerius zullen de 21.437 handtekeningen dinsdag aan de vaste Kamercommissie voor integratie overhandigen. Tijdens de manifestatie zal een Turks koor het Wilhelmus zingen.

Woensdag praat de Kamer verder over de inburgeringswet. Vorige week ontstond een patstelling toen bleek dat de Kamer, inclusief de coalitiepartijen, ook denken dat de wet discriminerend is. Het gaat vooral om de genaturaliseerden, ongeveer 260.000 mensen. De Raad van State is om een spoedadvies gevraagd.

Inburgeraars

Als genaturaliseerden uit de wet zouden vallen, blijven er nog maar 240.000 potentiële inburgeraars over. Dat is een derde van wat Verdonk aanvankelijk in gedachten had. Door allerlei aanpassingen vielen ook andere migranten al af.