DEN HAAG - CDA en PvdA willen in de volgende kabinetsperiode het spaarloon laten opgaan in de nieuwe levensloopregeling die sinds dit jaar het sparen voor verlof mogelijk maakt.

Op die manier hopen de twee partijen de nieuwe levensloopregeling populairder te maken. Uit onderzoek kwam recent naar voren dat maar 5 procent van de werknemers gebruik wil maken van de nieuwe regeling.

De precieze details van een gecombineerde regeling van spaarloon en levensloop moeten CDA en PvdA in hun verkiezingsprogramma's nog uitwerken. Wel willen ze het spaarloon in stand houden voor mensen die de levensloopregeling absoluut niet willen. Tot 1 juli kunnen werknemers een keuze maken of ze dit jaar spaarloon of levensloopregeling willen.

Kritisch

Volgens een CDA-woordvoerder moeten werknemers die al spaarloon hebben dat kunnen inzetten voor een levensloopregeling. Tweede Kamerlid Jet Bussemaker van de PvdA denkt in dezelfde richting. De PvdA heeft steeds kritisch gestaan tegenover de levensloopregeling in zijn huidge vorm. Die is volgens Bussemaker te weinig toegespitst op de lagere inkomensgroepen.

De vakcentrales FNV en CNV maken zich ondanks de komst van de levensloopregeling sterk voor het behoud van het spaarloon. Voorzitter René Paas van de vakcentrale CNV denkt dat het afschaffen van het populaire spaarloon de levensloopregeling niet aantrekkelijker maar "juist gehaat" zou maken.

Vertrouwen

Paas wijst erop dat uit een peiling is gebleken dat veel mensen niet aan de levensloopregeling meedoen omdat zij er niet op vertrouwen dat die blijft bestaan. Het CNV werkt aan een voorstel om het verlofsparen echt aantrekkelijk te maken.