AMSTERDAM - Inwoners van de Limburgse gemeente Onderbanken lopen het risico op onherstelbare gehoorschade door het lawaai dat wordt veroorzaakt door laag overvliegende Awacs-toestellen. In de gemeente zijn geluidspieken gemeten van honderd decibel. Dat zegt wethouder Hans Ubachs van de gemeente maandag.

In opdracht van het ministerie van Milieubeheer (Vrom) zijn in de gemeente zes weken lang geluidsmetingen uitgevoerd. Ubachs zegt de eerste resultaten daarvan te hebben gekregen van een bureau dat bij de metingen is betrokken. De cijfers zijn nog niet officieel gepubliceerd.

Begin januari is in de buurt van Schinveld, behorend tot de gemeente Onderbanken, zes hectare bos gekapt. Dat was volgens het ministerie van Defensie nodig voor de veiligheid bij het aanvliegen van Awacs-vliegtuigen op de Duitse Navo-vliegbasis Geilenkirchen, die net over de Duitse grens bij Schinveld ligt.

Geluidshinder

Uit de metingen moet blijken welk effect het kappen van de zes hectare bos heeft op de geluidsoverlast voor inwoners van de gemeente. Volgens Ubachs had Vrom voorspeld dat de geluidshinder met een halve decibel zou toenemen, maar hij constateert dat sprake is van een stijging met vier decibel.

Bij eerdere metingen, voorafgaand aan de kap, werden volgens de wethouder geluidsniveaus tot 96 decibel gemeten. Beide metingen werden uitgevoerd in een basisschool in Schinveld en in een verzorgingshuis in Brunssum.

Gezondheid

Volgens de wethouder 'bevestigen de resultaten wat we altijd al hebben geweten'. Hij noemt de gemeten geluidssterktes 'onacceptabel'. De wethouder zegt bang te zijn voor de effecten op de gezondheid van de inwoners van zijn gemeente. Hij wil dan ook dat die effecten worden onderzocht.

Conclusies

Het ministerie van Vrom wil maandag niet reageren op de uitspraken van de wethouder. Het ministerie zegt de cijfers nog niet in handen te hebben. Bovendien kunnen op basis van het onderzoek niet zomaar conclusies worden getrokken, zegt ministeriewoordvoerder Vera Hoogendoorn.

"Eerst moet worden bekeken wanneer welke geluidssterktes zijn gemeten." Daarvoor moeten vervolgens verklaringen worden gegeven, zegt Hoogendoorn. Het ministerie brengt het officiële rapport, inclusief conclusies, 'waarschijnlijk' na de zomer naar buiten.

Ongehoord

Half februari noemde staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap (CDA) de geluidsoverlast in het gebied nog 'ongehoord' hoog. Het kabinet wil daarom op korte termijn achthonderd vliegbewegingen verplaatsen naar andere Navo-bases in Europa. Vorig jaar vonden vanaf Geilenkirchen 3200 vliegtuigbewegingen plaats.