DEN HAAG - Chauffeurs van zeventien bestelauto's van Verkeer en Waterstaat gaan zich de komende zeven maanden op de rijkswegen keurig aan de maximumsnelheid houden. Ze doen mee aan een proef, waarbij in totaal 120 bestelbusjes van een aantal bedrijven en organisaties worden begrensd op 100 kilometer per uur.

De begrenzer zit ingebakken in de ingebouwde snelheidsmonitor in de busjes. Dit systeem legt niet alleen de maximumsnelheid van de deelnemende bestelauto's aan banden, maar helpt de chauffeurs bijvoorbeeld ook binnen de bebouwde kom, waar een lagere snelheidslimiet geldt, zich aan de verkeersregels te houden.

Peijs

Minister Karla Peijs van Verkeer geeft maandagmiddag de aftrap voor deze proef, die tot eind januari 2007 duurt. De proef vloeit voort uit een convenant dat de bewindsvrouw vorig jaar tekende met de transportorganisaties EVO, TLN en KNV. Peijs wil via afspraken een vrijwillige begrenzing bereiken, zodat een wettelijke plicht voor snelheidsbegrenzers op bestelbusjes niet nodig is.

Met de proef wil de minister het effect van de begrenzer op de verkeersveiligheid bekijken. Bestelauto's zijn relatief vaak betrokken bij ongelukken, al daalt dat aandeel de laatste jaren gestaag. Zo waren de bestelbusjes in 2003 nog 157 keer betrokken bij een dodelijk ongeval. Een jaar later was dat nog 61 keer.

Snelheidsbegrenzer

Naast de proef met de snelheidsbegrenzer voor de bestelauto's begint het ministerie ook een proefproject om het zichtveld van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren. In totaal worden 150 trucks bij wijze van proef voor een jaar uitgerust met een extra voorzichtspiegel of camerasysteem. Hiermee wil Peijs samen met de transportsector het aantal slachtoffers van met name afslaand vrachtverkeer terugdringen.