DEN HAAG - De meeste Nederlandse militairen staan negatief tegenover allochtonen. Dat geldt voor zowel het defensiepersoneel in lagere functies als hooggeplaatste militairen. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 2000 personeelsleden van de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee, dat de Nederlandse Defensie Academie heeft uitgevoerd. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigde maandag de conclusies, waarover het AD berichtte.

Bijna driekwart van de lagere rangen is negatief over de multiculturele samenleving. Een ruime meerderheid van de hoogst geplaatste militairen deelt die mening. Een kwart van alle militairen meent dat de problemen in de krijgsmacht door de komst van militairen van onder meer Surinaamse, Turkse en Marokkaanse afkomst zijn toegenomen.

Op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer negatief over allochtonen, 3 is neutraal en 5 zeer positief) scoren de ondervraagden gemiddeld 2,7. De hoogste en laagste echelons hebben een score van 2,6.

'Zorgwekkend'

Onderzoeker Rudy Richardson van de Academie vindt dat zorgwekkend. Hij wijst erop dat veel jonge, laaggeschoolde manschappen die negatief over allochtonen denken, worden uitgezonden naar landen als Irak en Afghanistan. Hij vindt dat vooral via onderwijs discriminatie van allochtonen moet worden bestreden.

Voor het onderzoek zijn via een steekproef 5600 personeelsleden van defensie benaderd. Bijna 40 procent heeft gereageerd, voor dit soort onderzoek een hoge respons.

Discriminatie

De onderzoekers hebben samengewerkt met de inspecteur-generaal der krijgsmacht. Die meldde vorige maand dat de vertrouwenspersonen binnen Defensie vorig jaar 28 klachten hebben gekregen over discriminatie. Staatssecretaris Van der Knaap, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van Defensie, vindt de conclusies van de onderzoekers te stellig. Hij wil op zeer korte termijn met hen spreken.

Defensie heeft eerder maatregelen bekendgemaakt om de positie van allochtonen binnen de krijgsmacht te verbeteren. Zij erkent feestdagen van joden, hindoes en moslims en verstrekt kosjere en halal-maaltijden. Ook heeft de leiding van het ministerie een multicultureel platform opgericht en mogen militairen bij het afleggen van de eed God door Allah vervangen.

Bond

De militaire vakbond VBM-NOV zegt geschrokken te zijn van de uitkomst van het onderzoek. De bond wil meer aandacht voor discriminatie in de militaire opleiding. Hoge militairen die zich schuldig maken aan discriminatie, moeten op de vingers worden getikt, aldus de VBM-NOV volgens de NOS.