DEN HAAG - Er komt geen statiegeld op blikjes, kleine plastic flesjes en andere verpakkingen om zwerfafval te voorkomen. Maar zodra mensen blikjes, patatbakjes of papiertjes op straat gooien, kunnen ze op een boete van tientallen euro's rekenen.

Gemeenten stellen daarvoor speciale controleurs aan de komende drie jaar. Dat heeft staatssecretaris Pieter van Geel van Milieu afgelopen week afgesproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW die namens het bedrijfsleven onderhandelde. Een woordvoerster van Van Geel bevestigde zondag een bericht in de Telegraaf over het akkoord. De zegsvrouw sprak van een heel bijzonder akkoord, waarmee alle partijen nu meteen aan de slag kunnen.

Actieplan

Half oktober moet het akkoord zijn uitgewerkt tot een gezamenlijk actieplan voor de periode 2007 tot en met 2009. De gemeenten zorgen ervoor dat er voldoende handhavers zijn om boetes uit te delen. Het bedrijfsleven gaat door met een voorlichtingscampagne tegen zwerfafval en blijft investeren in minder vervuilende verpakkingen. Jaarlijks steken ondernemers 11 miljoen euro in het plan.

Bekeken wordt nog in hoeverre het Rijk een financiële bijdrage gaat leveren. VNO-NCW is in ieder geval erg tevreden dat nu eindelijk het statiegeld van de baan is. Van Geel dreigde dit in te voeren als het bedrijfsleven en de gemeenten niet zelf met een acceptabele oplossing kwamen.

Statiegeld

De bewindsman concludeert in het akkoord dat er onvoldoende draagvlak is voor het invoeren van statiegeld. Bovendien is zwerfafval volgens hem een problematiek die breder moet worden aangepakt. Daarbij wijst hij er ook op dat door afspraken tussen bedrijven en gemeenten de inzameling van 55 procent van de kleine flesjes is zeker gesteld.

Teleurstelling

Stichting Natuur en Milieu laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn. "Het is niet reëel te denken dat alleen afvalcontroleurs het zwerfafval werkelijk kunnen terugdringen", aldus Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu.

"Gemeenten zullen echt niet op iedere straathoek een afvalcontroleur plaatsen." Volgens haar is statiegeld op wegwerpverpakkingen nog steeds het enige middel dat echt helpt tegen zwerfvuil. Ze wijst erop dat gemeenten eerder een akkoord afwezen, en hoopt erop dat dat nu ook gebeurt.