AMSTERDAM - Een conferentie op ministerieel niveau is de enige manier om tot afspraken te komen met betrekking tot de walvisvaart. Dat stelt het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Nederland is momenteel aanwezig in Saint Kitts op de 58e Internationale Walvisvaartconferentie (IWC).

Nederland vindt dat de IWC een meer beschermende rol richting walvissen moet krijgen. Nu is het uitgangspunt van het overlegorgaan te kijken of het mogelijk is walvisjacht toe te staan, meldt het ministerie.

Drie onderwerpen zouden op de agenda van een ministeriële conferentie moeten komen. Dat zijn beperking van de wetenschappelijke walvisvangst, een grens aan het aantal walvissen dat voor commerciële doeleinden gevangen mag worden en strenge sancties voor wie zich hier niet aan houdt.