DEN HAAG - De Nederlandse Staat moet vele miljoenen euro's aan leges terugbetalen die zijn betaald door onder anderen Turkse migranten die een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Dat stelt hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Kees Groenendijk, in het Nederlands Juristenblad.

Volgens Groenendijk moeten Turkse migranten honderden euro's te veel betalen voor verblijfsvergunningen. Volgens hem is dat op grond van Europees recht niet toegestaan voor inwoners van de EU en Turkije. De Europese Commissie is in april een formele procedure begonnen tegen Nederland, wegens schending van dat recht, aldus Groenendijk.

Procedures

De "hardnekkige" handhaving van de hoge leges heeft onder meer geleid tot veel financiële problemen in gezinnen met lage inkomens, en tot honderden extra procedures bij de rechter, stelt Groenendijk. Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) wil de leges niet verlagen, ondanks druk daartoe vanuit de Tweede Kamer.

"Het is verstandig op de Justitiebegroting alvast vele miljoenen euro's te reserveren voor de terugbetaling", aldus de rechtssocioloog.

Niets nieuws

Volgens een woordvoerster van Verdonk is er echter niets nieuws onder de zon. Bij het Europese Hof van Justitie loopt nu een zaak waarbij het alleen gaat om de leges die Turken betalen voor de aanvraag van een permanent verblijf.

Daarover is destijds een zaak aangespannen bij de Nederlandse rechter, die de Staat had gewonnen, aldus de woordvoerster. De kwestie is vervolgens voorgelegd aan het Europese Hof. Het ministerie wacht de uitkomst daarvan af.

Verhoogd

Verdonk had alle legestarieven verhoogd om het maken en verlengen van het verblijfspapier bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kostendekkend te krijgen. De rechtbank in Den Haag stelde in februari vorig jaar dat die verhogingen aannemelijk waren.

Wel moet volgens de rechters in individuele gevallen een uitzondering mogelijk zijn, in de lijn van internationale verdragen die onder meer het recht op gezinsleven verzekeren.

Overigens bepaalde de rechtbank ook dat Turken die zich in Nederland vestigen, de verhoogde leges niet hoeven te betalen. Zij worden hiervan gevrijwaard dankzij het ruim veertig jaar oude Associatieverdrag, dat bepaalt dat Turkse onderdanen geen nieuwe beperkingen voor hun verblijf mag worden opgelegd.