DEN HAAG - Het kabinet is ervan overtuigd dat de nieuwe inburgeringswet kan doorgaan in de vorm zoals minister Rita Verdonk (Integratie) die heeft voorgesteld. Dat zei de bewindsvrouw vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Dat betekent dat ook genaturaliseerde Nederlanders zouden moeten inburgeren en dat de resultaatsverplichting (examen) overeind blijft. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer gaf deze week echter aan dat zo'n nieuwe plicht waarschijnlijk discriminerend is voor Nederlanders die zijn genaturaliseerd. De Kamer heeft hierover een spoedadvies gevraagd aan de Raad van State.