AMSTERDAM - Het Hof van Discipline heeft advocaat mr. Oscar Hammerstein, ook bekend als LPF-bestuurder, voorwaardelijk vier weken geschorst. Dat gebeurde na een klacht dat hij in twee loonvorderingsprocedures in strijd met de Advocatenwet zou hebben gehandeld.

Hammerstein zou nalatig zijn geweest en bij de behandeling van deze kwestie door de Raad van Discipline bewust met de feiten hebben gedraaid en geen blijk hebben gegeven zijn handelwijze te betreuren.

De Raad van Discipline berispte Hammerstein, maar dat is nu door het Hof omgezet in een voorwaardelijke schorsing met een proeftijd van twee jaar.