DEN BOSCH - De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND moet tijdig een duidelijke belangenafweging maken als zij ouders met hun kinderen langdurig opsluit in vreemdelingenbewaring. Naarmate die detentie langer duurt, wordt die motivering zwaarwegender.

Dat valt op te maken uit een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch eerder deze week. De rechter stelde twee kinderen van veertien en zestien jaar in vrijheid na vijf maanden opsluiting in het detentiecentrum in Zeist. Zij zaten daar samen met hun moeder in afwachting van hun uitzetting uit Nederland.

Afgewezen

Het gezin uit Mongolië verblijft al zes jaar in Nederland, maar is na hun afgewezen asielverzoek nu illegaal in Nederland. De moeder werkt niet mee aan haar terugkeer waarna zij in bewaring is genomen, samen met haar kinderen.

Advocate Corry Dreessen uit Maastricht kaartte de lange duur van de detentie al twee keer eerder aan bij de rechtbank. Ze verwees toen tevergeefs naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam van vorig jaar. Die bepaalde dat kinderen hooguit enkele weken in een detentiecentrum mochten zitten.

Gemenigheid

Dreessen noemde het donderdag een gemenigheid van de rechter in Den Bosch dat hij niet inhoudelijk ingaat op de lange detentie. "Hij heeft alleen bepaald dat de IND een belangenafweging moet maken. Dat was hier niet gebeurd." In deze situatie heeft de rechter nu het belang van de invrijheidstelling boven het belang gesteld om de bewaring te laten voortduren.

Maar volgens Dreessen kan dit gegeven ook al hulp bieden aan andere kinderen die met hun ouders in bewaring zijn genomen in afwachting van uitzetting. Het is niet bekend hoeveel minderjarige kinderen dat precies zijn, maar het gaat om tientallen. Er is veel maatschappelijke weerstand tegen hun opsluiting.

De IND wijst erop dat de vreemdelingenbewaring van dit gezin op zich niet onrechtmatig is geweest. Er is ook geen schadevergoeding toegekend, aldus een woordvoerder in een reactie. De IND kijkt volgens hem sowieso naar de kwestie rondom kinderen in vreemdelingenbewaring.