DEN HAAG - De examens in het voortgezet onderwijs zijn even goed gemaakt als vorige jaren. In het vmbo haalde ruim 90 procent zijn diploma, over de eindexamens havo en vwo valt alleen te zeggen dat ze op het zelfde niveau van een jaar eerder zijn gemaakt.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Dat heeft de Centrale examencommissie vaststelling opgaven (Cevo) donderdag bekendgemaakt. Exacte slagingspercentages zijn nog niet bekend. Dit jaar deden 196.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs eindexamen. De meeste kandidaten gingen voor een vmbo-diploma (113.000), daarna volgde havo (49.000) en vwo (34.000).

Het Cevo meldt dat bij een paar vakken de examens niet vlekkeloos verliepen. Bij het vak Nederlands op het vmbo moesten de kandidaten een artikel schrijven dat voldoet aan negen eisen, maar bij het nakijken werd uitgegaan van dertien eisen. Dat was reden om de normering flink aan te passen. Bij een paar praktijkvakken op het vmbo werden de normen juist opgeschroefd omdat de examens te gemakkelijk bleken.

Havo-kandidaten kregen compensatie bij aardrijkskunde omdat ze over een van de vier onderwerpen (het Nederlands landschap) helemaal geen vragen kregen. Dat is tegen de regels. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kreeg op de dag dat havisten zich over aardrijkskunde bogen de meeste klachten binnen. De kandidaten vonden de vragen erg moeilijk en er werd verwezen naar een bepaalde druk van de Bosatlas terwijl de leerlingen juist een andere versie van het naslagwerk bij zich hadden.