DEN HAAG - Strenger politieoptreden en -toezicht heeft de afgelopen twee jaar de overlast voor burgers met 5 procent en de criminaliteit met 2 tot 3 procent verlaagd. Ook voelen mensen zich veiliger door deze houding van de politie. Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert dat in een woensdag verschenen rapport.

"De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat een strenger en meer gericht politieoptreden een gunstig effect heeft op de veiligheid", aldus het CPB. Verder lijkt volgens de instantie een beter optreden van de politie een goedkopere manier om de veiligheid te verhogen dan het zorgen voor meer politieagenten op straat.

Het kabinet heeft als doelstelling de criminaliteit en overlast over de periode 2002-2008/2010 met ongeveer 20 procent te verlagen. Hiervan is volgens het CPB inmiddels de helft gerealiseerd.

Ook met de huidige effectiviteit van de politie blijft een verhoging van de veiligheid met meer blauw op straat een kostbare aangelegenheid. Een verdere daling van de criminaliteit en overlast met 10 procent is namelijk te bereiken met ongeveer 20 procent extra politiemensen, zo blijkt uit een eerdere studie van het CPB. Dit komt neer op minimaal 630 miljoen euro extra personeelskosten per jaar.