DEN HAAG - Het zijn spannende dagen voor de duizenden middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Woensdag krijgen de vmbo-scholen de resultaten binnen en op de kleinere scholen kunnen de leerlingen nog dezelfde dag te horen krijgen of de vlag uit kan.

De grotere scholen hebben wat meer tijd nodig om voor alle leerlingen de uitslag te becijferen. De verwachting is dan ook dat de meeste scholieren donderdag horen of ze geslaagd zijn of dat er een herexamen nodig is. Die dag komen namelijk ook de eindexamenresultaten voor havo en vwo binnen bij de scholen.

Dit jaar deden in totaal 196.000 leerlingen examen. De meesten van hen, 113.000 zitten op het vmbo, 49.000 op het havo en 34.000 op het vwo. Het eerste examen werd 16 mei afgenomen, het laatste op 2 juni.

Niet alle kandidaten konden examen doen in het hun zo vertrouwde schoolgebouw waar ze hun lessen volgden. De 18-jarige Taida Pasic bijvoorbeeld legde haar VWO-examen af in de Nederlandse ambassade in Sarajevo. De Kosovaarse verliet Nederland in april, kort voor het begin van de examens, nadat minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) had aangekondigd dat ze anders het land zou worden uitgezet, omdat ze illegaal in Nederland verbleef.

LAKS

Scholieren klaagden dit jaar overigens ietsje meer over de eindexamens dan vorig jaar. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) noteerde 78.500 klachten, terwijl dat er in 2005 nog 77.000 waren. VWO'ers beklaagden zich het meest over het examen biologie, havo-leerlingen hadden het moeilijk met aardrijkskunde en de meeste klachten van vmbo'ers gingen over het examen economie.