DEN HAAG - De Tweede Kamer gaat de Raad van State een spoedadvies vragen over het wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel van minister Rita Verdonk (Integratie). De vaste commissie integratie heeft dat dinsdag unaniem besloten.

Het spoedadvies moet alleen gaan over dat deel van de wet (artikel 3) waarin Verdonk een onderscheid maakt tussen genaturaliseerde Nederlanders en Nederlanders van geboorte. Het is niet duidelijk of het discriminerend is om mensen die op latere leeftijd Nederlands staatsburger zijn geworden, anders te behandelen dan autochtonen.

De minister denkt dat dit wel kan, zo gaf ze maandag tijdens een debat aan, maar een grote meerderheid van de Tweede Kamer is daar niet zeker van.