STRAATSBURG - Een overgrote meerderheid van het Europees Parlement heeft de Verenigde Staten dinsdag gevraagd het gevangenenkamp op de basis Guantanamo op Cuba te sluiten. Verder vraagt het parlement in een resolutie om betere toegang van het Rode Kruis en andere hulporganisaties tot de gedetineerden, zolang het kamp nog bestaat.

Bij een groot deel van de EP-leden speelde ook mee dat de situatie op Guantanamo alleen maar nijpender is geworden door de drie recente zelfmoorden van gevangenen. Ondanks de verbeterde medische zorg en mogelijkheid om het eigen geloof te belijden blijft er volgens het parlement sprake van folterpraktijken en "wrede, onmenselijke of vernederende behandeling".

Op de basis op Cuba houden de Amerikanen verdachten van islamitisch fundamentalistisch terrorisme vast.