AMSTERDAM - Een nieuw onderzoek naar de Deventer moordzaak komt er niet. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag laten weten. De fiscaal-jurist Ernest Louwes blijft voor justitie de dader van de moord, bijna zeven jaar geleden, op de rijke weduwe Jacqueline Wittenberg-Willemen. Louwes zit een gevangenisstraf van twaalf jaar uit.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Het zogeheten oriënterend vooronderzoek dat het college van procureurs-generaal de afgelopen maanden heeft laten uitvoeren, heeft niet tot andere conclusies geleid dan die de strafrechter eerder had getrokken. De advocaat van Louwes, Geert-Jan Knoops, kondigde dinsdag aan nog deze maand een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad in te dienen. Daarmee wil hij het onderzoek naar de langslepende moordzaak alsnog heropend krijgen.

De weduwe Wittenberg werd op 25 september 1999 dood in haar woning in Deventer gevonden. Twee maanden later arresteerde de politie Louwes, die van meet af aan heeft ontkend. Hij werd in eerste instantie vrijgesproken, maar in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel. Via de Hoge Raad wist Louwes zijn zaak herzien te krijgen, maar ook dit proces eindigde in een veroordeling.

Geurproef speurhond

Twijfels over de juistheid van die veroordeling rezen onder meer, nadat een geursorteerproef met een politiehond ondeugdelijk was gebleken. Maar tijdens het herzieningsproces kwam justitie met een verrassende hoeveelheid nieuw bewijsmateriaal tegen Louwes, overwegend in de vorm van DNA-sporen.

Advocaat Knoops liet dinsdag weten nieuwe informatie te hebben verzameld. Daaruit blijkt volgens hem dat er ook andere verklaringen zijn voor het gevonden DNA-materiaal van Louwes op de blouse van het slachtoffer. Hij stelt dat een onderzoek van het Britse forensische onderzoeksbureau FSS aangeeft dat de gevonden sporen van Louwes geen zogenoemde dadersporen hoeven te zijn. Er kunnen in de visie van FSS ook andere verklaringen voor zijn, aldus Knoops.

Maurice de Hond

Opiniepeiler Maurice de Hond, belangrijkste pleitbezorger voor de onschuld van Louwes, wil dat de Tweede Kamer een "onafhankelijk onderzoek" instelt naar de zaak. Hij zei dat in een eerste reactie op de uitslag van het oriënterend vooronderzoek van het OM. De burgers die zich inzetten voor heropening van het onderzoek en van wie De Hond het gezicht is, heeft "met teleurstelling en verbazing" kennisgenomen van de conclusies van justitie.

Onderzoek door de Kamer is nu geboden, vinden zij, omdat het onderzoeksteam van OM en politie dat het oriënterend onderzoek heeft uitgevoerd, "een groot aantal getuigen niet heeft gehoord en conclusies van deskundigen niet of onvoldoende heeft meegewogen".

Klusjesman

De man die door opiniepeiler Maurice de Hond publiekelijk is aangewezen als dader in de Deventer moordzaak, wil de geleden schade op De Hond verhalen. Dat zegt zijn advocaat, Jan Vlug. "Het is niet de eerste prioriteit, die schadeclaim. Dat is rehabilitatie, een terugkeer in de normale wereld. Wat deze man en zijn vriendin de afgelopen maanden hebben meegemaakt is gewoon griezelig."

Vlug zegt dat het tweetal "op alle mogelijke manieren is bedreigd en achtervolgd". Ook de 86-jarige moeder van de vriendin heeft het moeten ontgelden: haar naam en telefoonummer werden op internet gezet. Ook wijst hij op een "open brief" die De Hond maandag op zijn website heeft gezet, gericht aan de vriendin. Hij raadt haar "dringend" aan een andere, eigen advocaat te nemen en Vlug vaarwel te zeggen. "Ik bied je hierbij een goede aan. Maak je over de kosten geen zorgen. Je advocaat staat klaar", aldus De Hond. Ook verklaart hij zich bereid voor "deskundige hulp, opvang en veiligheid" voor de vrouw te zorgen.

Echtgenoot

Volgens De Hond is de vrouw "als het ware gevangen geraakt in een relatie die niet liefdevol is" en haar "per saldo geen goed heeft gedaan". De Hond beschouwt de klusjesman als een gevaar voor de vrouw. Tevens noteert hij dat "justitie, in tegenstelling tot de afgelopen zes jaar, nu wèl bereid is in te zien dat Louwes het niet gedaan heeft". Raadsman Vlug vindt de tekst alle perken te buiten gaan.

De Hond had diverse argumenten om de klusjesman en diens vriendin als samenspannende verdachten voor het voetlicht te brengen. Zo stelde hij vast dat het alibi van het tweetal rammelde en dat zij daarover tegenstrijdige verklaringen hadden afgelegd.

Messenverzamelaar

Ook zou de klusjesman een (financieel) motief voor de moord hebben gehad. Verder zijn er rond het tijdstip van de moord twee verdachte, anonieme briefjes gevonden, die volgens De Hond door de vriendin zijn geschreven. Tot slot is de klusjesman een verwoed messenverzamelaar en is de moord, wederom volgens De Hond, gepleegd met een mes dat tot de favorieten uit de verzameling van de klusjesman behoorde.

Het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie en politie heeft al deze aspecten onderzocht. Geen ervan valt in het nadeel van de klusjesman en zijn vriendin uit, al wordt naar de briefjes nog aanvullend, handschriftvergelijkend onderzoek verricht. De klusjesman en zijn vriendin zijn recentelijk opnieuw aan de tand gevoeld door de onderzoekers. Hun eerdere verklaringen waren "op onderdelen tegenstrijdig", aldus de onderzoekers, maar in de recente verhoren hebben zij zich "consistent" getoond.