DEN HAAG - Nederland organiseert eind november een internationale conferentie voor de gedragscode tegen ballistische raketproliferatie. De verspreiding van de technologie om ballistische raketten te maken, vormt een toenemend veiligheidsprobleem. Er bestaat nu nog geen wapenbeheersingsinstrument op dit gebeid.

De conferentie op 25 en 26 november moet het sluitstuk worden van een EU-campagne voor een gedragscode. Alle VN-lidstaten met uitzondering van Irak zijn uitgenodigd voor de ceremoniële aanvaarding van de gedragscode.