DEN HAAG - De vraag naar ouderenzorg is dit jaar met 25 procent gestegen, veel meer dan in voorgaande jaren. Dat heeft staatssecretaris Ross van Volksgezondheid donderdag bekendgemaakt op een zorgconferentie. Zij wil laten onderzoeken hoe dat komt.

In 2001 nam de vraag naar thuiszorg en zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen toe met 13 procent en in 2000 was dat nog 8 procent. De stijging is te zien aan de hoeveelheid aanvragen die de Regionale Indicatie Organen (RIO) krijgen. De RIO's bepalen of en op hoeveel zorg mensen recht hebben. Vooral aan thuiszorg is meer behoefte.