DEN HAAG - De strijd om het partijleiderschap bij de VVD heeft ook tot grote spanningen geleid binnen het kabinet. Vooral de door een VVD-minister anoniem geuite belediging "Verdonk is een kutwijf" zorgde voor beroering. In een interview met de Geassocieerde Pers Diensten (GPD) noemt D66-minister Alexander Pechtold dat zaterdag "een dieptepunt voor het kabinet."

De bewindsman stelde de zaak recent aan de orde tijdens de wekelijkse ministerraad. "Er was gelukkig een unaniem oordeel dat een grens was overschreden", aldus Pechtold. Premier Jan Peter Balkenende is nooit op de affaire ingegaan omdat niet bekend zou zijn wie de belediging uitsprak, maar volgens Pechtold weet iedereen dat. "De richting van mijn blik tijdens de ministerraad zei voldoende."

Pechtold strijdt momenteel met zeven andere kandidaten om het leiderschap van D66. In het interview pleit hij zaterdag voor de oprichting van een ministerie van Onderwijs, Jeugd en Integratie.

Deze terreinen zijn de belangrijkste thema's in zijn verkiezingscampagne. "Als het om nieuwkomers gaat, zijn we doorgeslagen van de betutteling naar de beschuldiging. Iedereen wordt op één hoop gegooid, de vluchteling, de mensen die op zoek zijn naar een beter bestaan, de huwelijksmigrant, de kennismigrant. We geven een veel te grote groep mensen het gevoel dat ze niet welkom zijn. Dat eenzijdige beeld komt ook omdat minderhedenbeleid en integratie zijn ondergebracht bij het ministerie van Justitie. Destijds was dat misschien een praktische keuze, maar ik denk dat het in de toekomst anders moet."

Pechtold geeft aan liever Rita Verdonk dan Mark Rutte te hebben gehad als VVD-leider. "Dan was Geert Wilders, een man die leeft van onderbuikgevoelens, weggeweest en dan had D66 meer ruimte gehad. Maar ik heb goed opgelet tijdens de VVD-campagne. Mark Rutte heeft geen stropdas, maar dat betekent nog lang niet dat hij links is."