DEN HAAG - Kraken van gebouwen wordt verboden. Dat hebben de ministers van Volkshuisvesting Sybilla Dekker (VVD) en Justitie Piet Hein Donner (CDA) vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. Kraken is nu alleen strafbaar als het gebeurt in het eerste jaar waarin een pand leegstaat.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Rond de zomer dienen de bewindslieden een wetsvoorstel in om kraken altijd strafbaar te maken.

Toch worden krakers in de toekomst niet zomaar op straat gezet. De eigenaar van het gekraakte gebouw moet kunnen aantonen dat alles is geprobeerd om de krakers weg te krijgen voordat de politie tot ontruiming overgaat. Eigenaren kunnen dat onder meer doen door antikraakwachten in te huren, suggereren de ministers. Deze antikrakers kunnen tijdelijk het leegstaande gebouw bewonen en in de gaten houden. Ook moeten huisbazen leegstaande panden zo snel mogelijk proberen te verhuren.

Verpaupering

Het kabinet wil kraken tegengaan, omdat daarmee iemands eigendom wordt ontnomen. Bovendien wil het kabinet langdurige leegstand en verpaupering tegengaan. De ministers vinden dat het verbieden van kraken goed is voor beide doelen. Ook zou de politie veel werk worden bespaard als niet meer wordt gekraakt.

Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Alexander Pechtold (D66), die grotestedenbeleid in zijn portefeuille heeft, vindt dat de rijksoverheid zich niet moet bemoeien met krakers. Gemeenten moeten volgens hem zelf hun kraakbeleid kunnen bepalen. De minister denkt dat kraken juist een positieve invloed kan hebben op wijken. Daarmee steunt de bewindsman de vier grote steden in hun kritiek op het beleid van Dekker.