AMSTERDAM - De Limburgse Hells Angels (Nomads) die worden verdacht van de moord op drie van hun clubgenoten houden hun hakken ferm in het zand. Donderdag deed het gerechtshof in Amsterdam, belast met het hoger beroep in de zaak, een poging de gruwelijke feiten met de verdachten door te nemen, doch tevergeefs. Er komt geen woord meer over hun lippen, als verdachte noch als getuige.

Alleen Jack S., verdachte van het eerste uur, beantwoordde vragen van het hof, om aan te tonen dat hij niet bij de 'meeting' in het Nomads-clubhuis aanwezig is geweest tijdens welke de drievoudige liquidatie zou zijn uitgevoerd. Zijn raadsman, A. Vonken, probeerde een aantal van S.' medeverdachten cq clubbroeders als getuige te ondervragen, met als doel de bewering van zijn cliënt te schragen. Geen van hen wenste dat spel mee te spelen, sommigen wensten zelfs geen eed of belofte af te leggen.

Hun opstelling bracht hofvoorzitter J. Verheul tot de vertwijfelde uitroep: "Dit is wel een circus, hoor!" Het getuigenverhoor ging als een nachtkaars uit, het resultaat was nihil.

Oirsbeek

De drie doodgeschoten Nomads ('president' Paul de Vries, Cor Pijnenburg en Serge Wagener) werden op 13 februari 2004 gevonden in de Geleenbeek bij Echt. Justitie meent dat zij, na een "clubbesluit" daartoe, in het clubhuis in Oirsbeek zijn geliquideerd. Het drietal zou te maken hebben gehad met de 'ripdeal' van een partij van 293 kilo cocaïne.

Voor de rechtbank eiste het Openbaar Ministerie (OM) tegen alle veertien verdachten levenslang. De rechtbank was echter niet overtuigd en verklaarde, tot haar eigen ongenoegen, alleen de collectieve doodslag op Paul de Vries bewezen. Het gewelddadige levenseinde van de andere twee kon, bij nagenoeg volslagen gebrek aan bewijs, aan niemand worden toegeschreven, ook niet aan de groep, en bleef derhalve onbestraft. Het college legde de verdachten 'slechts' zes jaar cel op.

Bewijs

Het OM kampt, niet in de laatste plaats door de zwijgzaamheid van de Nomads, met een fors bewijsprobleem. Vooralsnog wijst niets erop dat die positie in hoger beroep is verbeterd. Het OM wacht nog op de resultaten van enkele onderzoeken van het Nederlands Forensisch Instituut en hoopt nog een anonieme getuigenis te kunnen verzilveren als hard bewijsmiddel.

Of een en ander zal leiden tot een voor het OM gunstige doorbraak, moet de komende weken blijken. Het hof hoopt de zaak deze zomer te kunnen afronden.