AMSTELVEEN - Het aantal longtransplantaties is dit jaar bijna verdubbeld. Tussen januari en eind september ontvingen negentien mensen een donorlong. In dezelfde periode in 2000 waren dat er tien.

Maar door het tekort aan donorlongen zijn er tussen oktober 2000 en oktober 2001 twaalf mensen die op de wachtlijst stonden voor een nieuwe long, overleden. Dat zijn er net zoveel als een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het College van Zorgverzekeringen donderdag naar buiten heeft gebracht.

Het aantal mensen dat op een longtransplantatie wacht, is het afgelopen jaar van 64 naar 57 afgenomen. Maar het tekort aan donorlongen blijft een groot probleem, aldus het CVZ.

In de eerste negen maanden van dit jaar werden er 35 potentiële donorlongen aangemeld. De helft (achttien) kon niet worden gebruikt omdat zij van te slechte kwaliteit waren. In 2000 kwamen in diezelfde periode 49 longen beschikbaar. Daarvan werden er dertig niet geschikt bevonden.

Donorlongen

Het aantal donorlongen dat naar het buitenland is geëxporteerd, is dit jaar opvallend gedaald ten opzichte van 2000: van vijftien naar twee. Doordat de transplantatiecapaciteit in de loop van het jaar is uitgebreid, is de kans op 'netto-export' van longen naar het buitenland, aanmerkelijk kleiner dan voorheen, aldus het CVZ.

De eerste maanden van dit jaar konden mensen voor een longtransplantatie alleen in het Academisch Ziekenhuis Groningen terecht. In maart kregen ook het Academisch Ziekenhuis Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum Utrecht een vergunnig.

/NIEUWSPatiënten eisen snelle longtransplantatie via rechtbank