AMSTERDAM - De overheid investeert onvoldoende in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van groen in steden. De steden worden volgebouwd zonder ruimte te reserveren voor groen. De Raad voor het Landelijk Gebied spreekt van een 'stadsinfarct' in het advies 'Recht op groen' dat de adviesraad donderdag aanbiedt aan de ministers van Natuur Cees Veerman (CDA) en VROM Sybilla Dekker (VVD).

Volgens de RLG is groen in de openbare ruimte belangrijk voor de leefbaarheid, de gezondheid, de economie en de biodiversiteit." Gemeenten en het rijk hebben afgesproken dat van de beschikbare 7562 hectare bouwgrond 136 hectare is gereserveerd voor groen in de stad. Dat is minder dan twee procent van de beschikbare oppervlakte. Volgens de raad is ongeveer 2888 hectare nodig. Daarom heeft de RLG enkele aanbevelingen gedaan.

Zo moet een betere afstemming plaatsvinden tussen de betrokken ministeries onderling, maar ook met de lagere overheden zoals provincies en gemeenten. "Overheden moeten ook meer verantwoording afleggen over de gekozen groene kwaliteit." Volgens de raad moeten daarbij ook maatschappelijke partijen worden betrokken, zoals buurtverenigingen en de ANWB.

Uit eerder onderzoek van de RLG kwam naar voren dat zeventien van de dertig grootste steden in Nederland minder dan de afgesproken 75 vierkante meter groen per woning hebben. Volgens de ANWB is per woning echter driehonderd vierkante meter nodig. Dat kan ook rondom de stad worden gerealiseerd. Daarvoor heeft een stad jaarlijks ruim 55 miljoen euro extra nodig.