DEN HAAG - In het eerste lijsttrekkersdebat van D66 hebben de twee belangrijkste kandidaten, minister Alexander Pechtold en fractievoorzitter Lousewies van der Laan, hun best gedaan de onderlinge verschillen te benadrukken.

Tijdens een partijbijeenkomst in Den Haag bleek dinsdag het grootste twistpunt de vrijheid van onderwijs te zijn, artikel 23 in de grondwet. Pechtold wil daar niets aan veranderen. Hij ziet bijvoorbeeld islamitisch onderwijs als een manier om de integratie in de Nederlandse samenleving makkelijker te maken.

Van der Laan bestreed die visie woensdag fel. Zij maakt zich zorgen over het ontstaan van een "islamitische zuil buiten de Nederlandse samenleving" en wil het stichten van scholen op religieuze gronden ontmoedigen.

Bindmiddel

Volgens Van der Laan is het goed kinderen uit verschillende culturen zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen. Pechtold gaf aan het bij uitstek een punt voor democraten te vinden om ieder zijn vrijheid te gunnen. "Geloof kan een bindmiddel zijn." De onderwijsinspectie moet verder toezien of er sprake is van slecht onderwijs. "Als politiek moet je een boerka niet willen afrukken. Je moet ervoor zorgen dat je die vrouwen zo emancipeert dat ze geen boerka meer willen dragen", zei de D66-bewindsman.

Bij andere thema's die dinsdagavond ter sprake kwamen, waren er geen onderlinge verschillen of moesten Pechtold en Van der Laan alle moeite doen zich te onderscheiden. Zo vinden beiden dat D66 moet besturen om idealen te kunnen verwezenlijken, maar dat kabinetsdeelname alleen wenselijk is als de partij nodig is voor een meerderheid.

Lef tonen

Wel benadrukte Van der Laan meer de noodzaak om lef te tonen en je als partij te onderscheiden met opvallende standpunten, zoals bijvoorbeeld de seksuele voorlichting op school. "We moeten meer risico's nemen, meer lef tonen", zei Van der Laan.

Pechtold hecht daarentegen zeer aan eerst een goede analyse van problemen, pas daarna wil hij tot een standpunt komen. "Nu is er te vaak al een standpunt en daarna moeten we gaan uitleggen hoe we daartoe zijn gekomen." Hij ziet dan ook minder in het streven van Van der Laan van D66 een "brede sociaalliberale volkspartij" te maken die een grotere groep kiezers dan nu kan aanspreken. Pechtold zoekt meer kiezers met de nuance. "Ik wil niet eerst moeten kijken naar wat 51 procent van de Nederlanders wil."