DEN HAAG - In de nieuwe prestatiecontracten die de overheid met de politie sluit, zullen minder vaste aantallen worden vastgelegd. Zo verdwijnen de vaste quota voor bonnen en transacties na staandehoudingen door de politie.

Minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) wil meer aansturen op kwaliteit. Verder komen er afspraken over vijf nieuwe thema's in de convenanten.

De bewindsman zei dat dinsdag nadat hij drie onderzoeken over het effect van de eerste generatie convenanten in ontvangst had genomen. ,,Dat de aantallen verdwijnen, betekent niet dat er niet gehandhaafd gaat worden'', waarschuwde Remkes. Hij hekelde het imago dat de politie een bonnenfabriek is geworden. Dit is volgens hem onjuist. Zo zaten de verkeersboetes door flitspalen en camera's niet in de contracten terwijl velen dachten dat de korpsen zo hun quota wilden halen. Het ging alleen om staandehoudingen.

Positieve ervaringen

Uit de onderzoeken blijkt dat de ervaringen positief zijn geweest. Toch vinden de onderzoekers dat de nieuwe contracten meer moeten uitgaan van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Remkes wil ook meer balans daarin aanbrengen. Hij heeft de bevindingen dinsdag al besproken met het korpsbeheerdersberaad.

De nieuwe convenanten met de politie gaan gelden voor 2007 en 2008, omdat Remkes het volgende kabinet ruimte wil geven met zijn eigen aanpak. De nieuwe contracten behelzen ook overlast en geweld, de kwaliteit van de opsporing, de gebiedsgebonden politiezorg, zware en georganiseerde criminaliteit en de kwaliteit van het politiepersoneel. Het is de bedoeling dat formuleringen worden bedacht waarmee de politie uit de voeten kan zonder dat er aantallen worden genoemd.

De drie onderzoeken vonden plaats in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap van de Politieacademie. De onderzoekers stelden vast dat negatieve neveneffecten grotendeels zijn uitgebleven de afgelopen jaren. Critici vreesden dat de politie teveel gefixeerd zou zijn op de cijfers en op flutzaken en bureaucratischer zou worden. Dat blijkt mee te vallen.

Professionalisering politie

Volgens de onderzoekers hebben de contracten een positieve aanjagende rol gespeeld bij de professionalisering van de politie. Ze hebben een einde gemaakt aan de grote mate van vrijblijvendheid in de sturing en verantwoording van de politie.