DEN HAAG - Het kabinet maakt met acht steden afspraken om de leefbaarheid in probleemwijken te verbeteren. De wetgeving daar zal soepeler kunnen worden om bepaalde zaken aan te pakken. Dat heeft het ministerie van VROM vrijdagavond laat bekendgemaakt.

Er wordt gedacht aan bijvoorbeeld (en met instemming van Brussel) lagere btw-tarieven voor in dit soort wijken startende ondernemers en woningbouwcorporaties die ook activiteiten mogen ontplooien op gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Ook moet er bijvoorbeeld gemakkelijker betere straatverlichting kunnen komen.

Het gaat om een proef in achterstandswijken ( met criminaliteit, schooluitval, slechte woningen en woonvoorzieningen en werkeloosheid) in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zaandam, Den Helder, Heerlen en Hengelo.

"Het kabinet gaat indien nodig knellende regelgeving aanpassen of buiten toepassing verklaren", aldus VROM. Daarnaast stelt het kennis en kunde beschikbaar om in de wijken te helpen. Nieuwe 'vitale coalities' met partijen in genoemde steden moeten obstakels en belemmeringen wegnemen. Iedere wijk krijgt een ambassadeur van het Rijk, een ambassadeur van de gemeente en een onafhankelijke derde.

De achterliggende gedachte is volgens een woorvoerder van VROM, dat het initiatief nam, ook dat meer partijen gaan samenwerken. De politie moet niet alleen aan veiligheid denken, de sportwereld niet alleen aan sport. Mensen, mogelijkheden en middelen moeten samenkomen. "Hoewel de intenties goed zijn werken partijen soms langs elkaar heen. Of, wat nog veel erger is, elkaar tegen."

Regelgeving

"Als er sprake is van knellende regelgeving bestaat de aanpak uit drie stappen. Eerst brengen de betrokken lokale partijen de problemen in kaart. Vervolgens zoeken zij binnen de bestaande mogelijkheden in lokale en nationale wet- en regelgeving naar specifieke maatregelen voor het probleem. Als het probleem dan nog niet opgelost kan worden, staat het Rijk een afwijking van regelgeving toe."

Volgende week donderdag heeft in Den Haag op initiatief van ministers Dekker (VROM) en Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) een conferentie plaats over deze nieuwe aanpak.