DEN HAAG - Als gemeenten bij het afhandelen van burgerzaken, zoals het verstrekken van een paspoort of rijbewijs, een donorformulier meegeven, kan het aantal geregistreerden in het donorregister jaarlijks met ongeveer 100.000 stijgen. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) stuurt vrijdag alle burgemeesters een brief om te vragen of zij de formulieren aan hun inwoners mee willen geven.

Eerder bekeek het ministerie in een proef of het meegeven van het formulier daadwerkelijk tot donoren leidde. In drie maanden tijd leverde het in zestien gemeenten meer dan driehonderd nieuwe orgaandonoren op. De gemeenten verstrekten 18.000 formulieren, 657 mensen gaven door of zij na hun dood organen beschikbaar wilden stellen.

Gemeenten

De minister verzoekt de gemeenten vrijwillig mee te werken aan het voorstel. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij de formulieren van tevoren opsturen naar mensen wiens paspoort of rijbewijs bijna verlopen is, of dat zij de papieren meegeven als mensen op het gemeentehuis zijn om hun documenten af te halen.

De gemeenten kunnen vanaf 1 september op deze wijze donoren gaan werven. Ze krijgen een informatiepakket van het donorregister en de NIGZ-donorvoorlichting richt een helpdesk in voor medewerkers van de gemeente met vragen.