DEN HAAG - Minister Karla Peijs van Verkeer gaat alsnog na of een goedkoper alternatief voor de Zuiderzeelijn (ZZL) haalbaar is. Deze snelle trein tussen de Randstad en Noord-Nederland volgt vrijwel hetzelfde tracé als de Zuiderzeelijn, maar kost de belastingbetaler veel minder.

Deze verbinding is bedacht door bestuurders uit de noordelijke provincies, in reactie op het besluit van het kabinet om de ZZL te schrappen. Onder druk van de Tweede Kamer zegde Peijs donderdagavond toe dat ze deze 'goedkope' hogesnelheidstrein laat doorrekenen.