DEN HAAG - Daags voor het debat in de Tweede Kamer over de Zuiderzeelijn (ZZL) hebben enkele prominente Nederlanders de Kamer gewaarschuwd tegen het alsnog kiezen voor een snelle treinverbinding naar het noorden.

Dat blijkt uit een brief van het zogenoemde Critical Review Team, onder leiding van professor Arnold Heertje, die minister Karla Peijs (Verkeer) woensdag naar de Kamer doorstuurde. Het team zag toe op het onderzoek naar nut en noodzaak van de ZZL dat Peijs' ministerie op verzoek van de Kamer liet uitvoeren. In de Kamer gaan nu alsnog stemmen op voor een snelle trein naar het noorden. Een meerderheid van CDA, PvdA, GroenLinks, SP, christenunie en zelfs de VVD heeft er wel oren naar.

Heertje en de zijnen, onder wie oud-Schiphol-directeur Marike van Lier Lels en Delfts hoogleraar planning Albert Pols, steunden voluit het afblazen van de Zuiderzeelijn door Peijs en vervolgens het kabinet, nu ruim een maand geleden.

Investeringskosten

Het team herhaalt in de brief aan Peijs de boodschap dat snel spoor voor zowel het noorden als de noordkant van de Randstad geen oplossing is. "De investeringskosten per arbeidsplaats zijn exorbitant." De Zuiderzeeverbindingen zijn geen probaat middel om de economie van het noorden te versterken, heet het.

Een nader onderzoek naar een nieuwe variant van een snelle openbaarvervoerverbinding - of het een Hoge Snelheids Trein (HST) betreft die het noorden bepleit, of een andere variant - "zal geen nieuwe inzichten opleveren". Mogelijk zullen de kosten iets lager uitvallen, "maar de baten zullen volstrekt ontoereikend zijn".