BRUSSEL - Alleen de woorden islamisme, jihadisme en fundamentalisme staan voorlopig op een speciale lijst of lexicon waarmee Europese politici en media voorzichtig om zouden moeten gaan. Dat is woensdag vernomen uit Europese bronnen in Brussel.

Mogelijk wordt de woordenlijst later nog aangevuld.

Over het Europese lexicon van gevoelige termen en woorden ontstond twee maanden terug enige commotie. Het Kamerlid Geert Wilders stelde dat de samenstelling van de lijst van woorden, die moet voorkomen dat de islam automatisch met terrorisme wordt vereenzelvigd, eigenlijk een uiting is van "politieke correctheid".

De woordenlijst komt er op initiatief van de Europese staats- en regeringsleiders. Aan de uiteindelijk erg kort uitgevallen lijst is een toelichting gekoppeld, waarin staat wanneer welke term gepast is. De lijst is samengesteld onder leiding van Europees terrorismebestrijder en voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Gijs de Vries.