DEN HAAG - Minister Karla Peijs (Verkeer) wil dit najaar een plan presenteren voor variabele snelheden op de snelwegen. Dat zei de bewindsvrouw woensdag tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Het plan moet zorgen voor meer 'dynamiek' en een betere doorstroming van het verkeer op de snelwegen. Op rustige momenten, bijvoorbeeld in de avonduren en in de nacht, kan dan harder worden gereden. Bij grote drukte en wanneer smog dreigt te ontstaan, kan de snelheid zo worden aangepast dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Maximumsnelheid

Peijs benadrukte dat de maximumsnelheid nooit zomaar kan worden gewijzigd. De wegbeheerder zal altijd rekening moeten houden met zaken als de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast voor omwonenden.

De minister wil wel dat het eenvoudiger wordt om aanpassingen door te voeren. "Het is niet handig dat we iedere keer het verkeersbesluit moeten aanpassen als we een wijziging willen doorvoeren, zoals nu met de 80 kilometerzone op de A12 bij Voorburg. Zulke procedures kosten te veel tijd."

Matrixborden

Nu is het in bepaalde delen van het land via matrixborden en andere elektronische hulpmiddelen ook al mogelijk om te variëren met de maximumsnelheid. Peijs wil het aantal matrixborden fors uitbreiden, net als de verkeerslussen in het wegdek en het aantal camera's boven de wegen.

Op termijn moeten alle Nederlandse snelwegen zijn voorzien van deze voorzieningen. Die maken niet alleen snelle aanpassingen van de maximumsnelheid mogelijk, maar ook de controle op onder meer inhaalverboden voor vrachtwagens en de toegankelijkheid van spitsstroken.

De kosten van het plan zijn nog onduidelijk. De minister wil nog voor de komende begrotingsbehandeling een uitgewerkt en financieel onderbouwd plan presenteren aan de Kamer. Peijs weet nog niet wanneer het project begint.