DEN HAAG - Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Slobodan Milosevic is vermoord, zoals berichten in de media hadden gesuggereerd. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van de Nederlandse autoriteiten naar de dood van de ex-president van Joegoslavië in maart.

Die conclusie staat in het interne onderzoek van het Joegoslavië-Tribunaal naar de dood van Milosevic, dat het VN-hof woensdag heeft gepubliceerd. Het rapport bevestigt de eerdere voorlopige conclusie dat Milosevic in zijn VN-cel in Scheveningen aan een hartkwaal is overleden.

Zwijgplicht

In het rapport staat ook te lezen dat een aantal Nederlandse artsen geweigerd heeft medische informatie te verstrekken aan het Joegoslavië-Tribunaal over de dood van Milosevic. De artsen handelden zo nadat zij juridisch advies hadden ingewonnen. Zij beriepen zich op hun zwijgplicht.

Milosevic werd in Scheveningen behandeld door een Nederlandse huisarts en diverse medisch specialisten. Hij klaagde herhaaldelijk dat hij in Nederland geen goede medische behandeling kreeg; hij wilde daarom in Rusland worden behandeld. De rechters in zijn zaak weigerden dat verzoek in te willigen.

Privacy

De wettelijke zwijgplicht is bedoeld om de privacy van de patiënt te beschermen. Milosevic heeft echter duidelijk aangegeven dat hij daar geen prijs op stelt. De ex-president wilde juist dat zijn medisch dossier openbaar wordt gemaakt, aldus zijn toegewezen advocaat Steven Kay enkele weken geleden tegen het ANP.

De Engelse jurist treedt inmiddels op namens de nabestaanden van Milosevic om het tribunaal over te halen alsnog alle medische gegevens openbaar te maken. De zaak heeft tot een inmiddels al weken durend juridisch gesteggel geleid.

Gesloten

De rechters wilden het verzoek van Kay eerst niet in behandeling nemen met als argument dat Kay niet meer de advocaat van Milosevic is omdat de zaak na de dood van de verdachte is gesloten.