DEN HAAG - De coalitiefracties willen dat er in heel Nederland weer gejaagd mag worden op vossen. Ook de zwarte kraai en de kauw zijn wat CDA, VVD en LPF betreft weer vogelvrij. Volgens de partijen loopt de schade die de beesten aan landbouwgewassen aanrichten, de spuigaten uit.

Dit bleek dinsdag uit een debat met minister Veerman van Landbouw. De bewindsman vindt dat eventuele vrijstellingen voor de jacht door de provincies moeten worden gegeven. De Flora- en Faunawet, met daarin nieuwe jachtregels, maakt dat mogelijk. Deze wet is echter pas sinds 1 april in werking getreden en provincies zijn nog bezig om de organisatie van ontheffingen goed te regelen. De wet verbiedt de jacht op alle dieren behalve hazen, konijnen, houtduiven, wilde eenden en fazanten. Volgens Veerman hebben de provincies hem verzekerd dat ze hun zaken nog dit jaar op orde hebben.

Om aan de wens van de coalitiefracties te voldoen, moet de kersverse Flora- en Faunawet worden aangepast. Veerman is hier niet zo happig op en heeft de mogelijkheid om af te wachten of de provincies er zelf uit komen met de ontheffingen. Lukt hen dat, dan kan Veerman of zijn opvolger de motie gemakkelijk naast zich neerleggen. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over het voorstel.

Behalve de coalitiefracties steunen ook Leefbaar Nederland en de Groep De Jong de jacht. D66, SP en GroenLinks vinden dat de nieuwe jachtregels nog te kort in werking zijn om ze alweer te veranderen. CDA en VVD vonden de nieuwe jachtregels eigenlijk van begin af aan te slap, maar de partijen konden in de vorige kabinetsperiode geen meerderheid bij elkaar krijgen.