DEN HAAG - Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA in de Tweede Kamer wil dat de nieuwe WAO-uitkeringen voor volledig arbeidsongeschikten, IVA, nog dit jaar omhoog gaan. Volgens het Tweede Kamerlid Gerda Verburg van het CDA kan dat omdat er door de strengere keuringseisen veel minder arbeidsongeschikten bijkomen.

De PvdA steunt het voorstel van CDA, maar is wel kritisch. "Het is een minimale verbetering, omdat het hier maar om een kleine groep gaat", aldus PvdA-Kamerlid Jet Bussemaker. Volgens haar had bij de invoering van de nieuwe WAO dit jaar al direct de uitkering omhoog gemoeten, omdat duidelijk was dat het stelsel veel strenger zou zijn en daardoor ook de instroom minder.

Verburg zei woensdag voor Radio1 dat haar plan voortvloeit uit het sociaal akkoord van november 2004. Daarin sprak het kabinet met de vakbonden af de uitkeringen te verhogen als de instroom daalt tot minder dan 25.000 per jaar. En dat is volgens Verburg het geval. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er ongeveer 700 nieuwe gevallen.

Salaris

In plaats van 70 procent krijgen mensen met een IVA-uitkering dan 75 procent van hun laatst genoten salaris. Maar Bussemaker stelt dat vooral mensen met hogere inkomens nu volledig arbeidsongeschikt worden verklaard, omdat voor hen de kans om hun oude salaris te verdienen met een beperking vaak kleiner is dan voor lagere inkomensgroepen. "Het CDA toont pas echt een sociaal gezicht als ze ook wat aan deze onrechtvaardigheid doen", aldus het PvdA-Kamerlid.

Boete

Werkgeversorganisatie VNO-NCW herinnert de Tweede Kamer eraan dat in het sociaal akkoord verder is afgesproken dat de Pemba-boete verdwijnt als het aantal volledig arbeidsongeschikten sterk zou dalen. Door deze door werkgevers gehate boete moeten bedrijven een hogere WAO-premie betalen naarmate ze meer personeel in de WIA, zoals de nieuwe WAO heet, laten verdwijnen.

De Geus

Minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) kwam woensdag in een debat met de Tweede Kamer tegemoet aan het voorstel van het CDA. De minister gaat deze zomer bekijken of de nieuwe WAO-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten dit jaar al verhoogd kan worden.

De Geus benadrukte dat hij pas een besluit over een verhoging kan nemen als blijkt dat er "een duurzaam en stabiel beeld" is van een voldoende lage instroom in de IVA. Ook moet blijken dat werkgevers en vakbonden in cao's zich houden aan de afspraak met het kabinet dat werknemers bij ziekte niet meer dan gemiddeld 170 procent van hun loon krijgen doorbetaald over een periode van twee jaar verzuim.